Program vårterminen 2024 

Stillhetens mässa

Tisdagar kl. 18.00-18.45

9 januari - 11 juni


6 februari kl. 18:00

Musikmässa med 

Magnus Helmner & Robert Öberg


24 februari kl. 10 - 14

Pilgrimsvandring 6 km på Söder

från Andreaskyrkan till Tantolunden

Anmälan till: rastplatssoder@gmail.com


19 mars kl. 19 Temakväll

Livskriserna - om klimatet och vårt avtryck på jorden

Lena Bergström m.fl.


7 maj kl. 18:00 Musikmässa med

Simon Elvnäs


21 maj kl. 18:00

Peter Halldorf, pastor och författare

medverkar med reflexion i Stillhetens mässa och föredrag vid fikat- tema:

"Ett stilla barnahjärta"
– Från naivitet till naivitet i Martin Lönnebos andliga teologi.


24 - 26 maj Strömsborg

Retreat i stillhet och tystnad

Lena Bergström och Olle Jonasson

Info & anmälan: 073 912 40 82, rastplatssoder@gmail.com

Avgift: 1500 kr


1 juni kl. 10 - 14

Pilgrimsvandring runt sjön Flaten. Lätt vandring. Ta med matsäck.

Vi firar nattvard.

Anmälan: rastplatssoder@gmail.com