Program vårterminen 2023 

Stillhetens mässa, tisdagar kl. 18:00 - 18:45

10 januari - 13 juni


14 feb kl. 18.00
Musikmässa med Greger Hjelm & Lena Bergström


25 feb kl. 10-14
Pilgrimsvandring på Södermalm 6 km
Start från Andreaskyrkan
Anmälan: rastplatssoder@gmail.com


4 april kl. 19.00
Temakväll: Högerkristendomen och hotet mot demokratin

med Pekka Mellergård, författare till boken

Hur kunde det gå så här långt? En essä om trumpismen och den nya högerkristendomen


2 maj kl. 18.00
Peter Halldorf, pastor och författare
medverkar med reflektion i Stillhetens mässa & föredrag vid fikat.


9 maj kl. 18.00

Musikmässa med
Maria Steen & Therese Börjesson


6 maj kl 10.00-14.00

Pilgrimsvandring runt sjön Flaten 6 km.
Bra gångväg. Ta med matsäck. Vi firar nattvard.

Anmälan: rastplatssoder@gmail.com


26 - 28 maj

Retreat på Strömsborg

Ledare: Mats Carlsson & Olle Jonasson

Info och anmälan: 073 912 40 82, olle4real@gmail.com

Avgift: 900 kr