Program vårterminen 2022

Stillhetens mässa varje tisdag

till och med den 14 juni


18 januari - sänds digitalt på kvällen.

Samtal om Gud

Peter Örn möter Olle Jonasson


15 februari kl 18.00

Konsert med mässa

Emily Åhlén


8 mars kl. 19

Samtal om Gud

Peter Örn möter Klas Lindberg


22 mars kl 18

Stillhetens mässa med Peter Halldorf

19.15 föredrag om Psaltaren av Peter Halldorf

Rastplats Söder i samarbete med Bilda


26 mars kl 10-14 Pilgrimsvandring

Från Trekanten, Liljeholmen till Klubbensborg

Anmälan: rastplatssoder@gmail.com

I samarbete med Andreaskyrkan


Tisdag 26 april kl 18.00

Konsert med mässa med

Maria Steen och Therese Börjesson


Fredag-söndag den 6-8 maj

Retreat på Strömsborg

10 platser, mat & logi 900 kr

Ledare: Lena Bergström, Marie Zingmark, Olle Jonasson

Anmälan: olle4real@gmail.com


Tisdagen den 10 maj kl 19.00

Samtal om Gud.

Peter Örn möter Carin Dernulf,

generalsekreterare för barn- och ungdomsorganisationen Equmenia.


Lördagen den 11 juni - Pilgrimsvandring Flaten runt.

Samling kl. 10 vid Flatenbadet, Breda. 6 km lättillgängliga promenadvägar.

Ledare: Olle Jonasson

Anmälan: rastplatssoder@gmail.com


Tisdagen den 14 juni kl 19.

Vårkonsert med Kora Dolora.

Efter Stillhetens mässa kl 18.