Om oss

Rastplats Söder

Rastplats Söder har vuxit fram ur en längtan efter fördjupad tro genom bön och stillhet, utifrån en tro på att Gud redan är på plats hos var och en av oss. Att Gud är skapare och uppehållare av allt liv.

Med en kristen kommunitet menar vi en gemenskap som överlåter sig till någon form av löften att leva efter, och till ett arbete för gemensamma frågor, med syfte att stödja varandra att gå en gemensam väg i Kristi efterföljd, och vara ett tecken för kyrkans synliga enhet.

Rastplats Söder vill utgöra en gemenskap som visar på medkänsla och engagemang för utsatta grupper i vårt samhälle och i vår värld. En plats för ett fördjupat kärleksmöte människor emellan. En urban, öppen, kristen, ekumenisk kommunitet, som strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande gemenskap.

Rastplats Söder kan beskrivas med tre ordpar: Gudstjänst och bön, samtal och retreat, diakoni och offentlighet. Kommuniteten vill vara en miljö där man vågar visa sin sårbarhet och kan fördjupa en kanske outtalad längtan efter en dimension i livet som saknat tydliga konturer.

Till Rastplats Söder kan man anknyta på olika sätt och det ligger inte någon värdering av någon utifrån hur man väljer att anknyta. Alla är välkomna på sina villkor, för kortare eller längre tid.

Här kan du läsa mer...


Föreningen samarbetar med Andreaskyrkan som tillhör Equmeniakyrkan.


Andreaskyrkan

Högbergsgatan 31

116 20 Stockholm