Aktuellt vårterminen 2023

Välkommen!

Stillhetens mässa tisdagar 18:00 - 18:45

10 januari - 13 juni4 april kl. 19.00
Temakväll: Högerkristendomen och hotet mot demokratin

med Pekka Mellergård, författare till boken

Hur kunde det gå så här långt? En essä om trumpismen och den nya högerkristendomen


2 maj kl. 18.00
Peter Halldorf, pastor och författare
medverkar med reflektion i Stillhetens mässa & föredrag vid fikat9 maj kl. 18.00

Musikmässa med
Maria Steen & Therese Börjesson


6 maj kl 10.00-14.00

Pilgrimsvandring runt sjön Flaten 6 km.
Bra gångväg. Start vid Flatenbadet.

Ta med matsäck. Vi firar nattvard.

Anmälan: rastplatssoder@gmail.com


26- 28 maj på Strömsborg
Retreat i pingst - Helig Ande, kom!
Mats Carlsson & Olle Jonasson

Info och anmälan: 073 912 40 82, olle4real@gmail.com
Avgift: 900 kr.