Aktuellt höstterminen 2020

Tisdagar kl. 19.00-19.45

1/9 - 15/12 möts vi till mässa med betraktelse, bön, musik och tystnad.

Samtalsgrupper inställda denna termin.

  • Sittning i kyrksalen och nattvarden är Covid19-anpassad.
  • Inget fika efteråt.
  • Vi ändrar tiden till kl.19.00 för att det är mindre folk ute i kollektivtrafiken då.
  • Vid alla samlingar gäller ett antal på högst 50 personer.

20 oktober kl 19.00
MUSIKMÄSSA
Med Ingemar Johánsson

7-8 november Därför sörjer jorden

En helg med Peter Halldorf om hopp och ansvar i klimatförändringanas tid.

Vi återkommer till hur det ska genomföras, online och/eller fysiskt.


17 november kl 19.00
MUSIKMÄSSA
Med Peter Hallström

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar emot 50 personer. Coronaanpassad sittning i lokalen och även en anpassad nattvard. 21 november Endagsretreat

i Andreaskyrkan med pilgrimsvandring på Söder.

Ta med egen matsäck.

Anmälan: olle4real@gmail.com