Aktuellt vårterminen 2020


OBS!
På grund av coronasmittspridningen hålls tills vidare ingen Stillhetens mässa på tisdagar.

Andakt sänds via Rastplats Söders Facebooksida 

ca kl 18.00 - 18.30.

Pastor Olle Jonasson finns tillgänglig i Andreaskyrkan tisdagar kl 15 - 19. 

Det går också bra att ringa 0739 12 40 82.


Birgittas bön

O Herre,

kom snart och lys upp natten.

Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.

Säg min själ att inget händer, utan att du tillåter det,

och att inget som du tillåter är tröstlöst.

O Jesus, Guds Son,

du som stod tyst inför dem som dömde dig,

håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.

Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.

Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.

Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

Välsigna oss, Gud,

med solens ljus ovan oss,

med jordens kraft under oss,

med vänners omsorg runt omkring oss,

med din avbild djupt inom oss,

med din framtid som väntar oss.

Amen.