Rastplats Söder

Stillhetens mässa tisdagar kl. 18.00

7 september - 21 december 


Andreaskyrkan - Högbergsgatan 31, Stockholm