Rastplats Söder

Stillhetens mässa tisdagar kl 18 med   max 8 gudstjänstdeltagare. Anmäl dig via vår Facebook-sida  om du vill delta. Vi tar också emot vid dörren utan anmälan i mån av plats.

Andreaskyrkan - Högbergsgatan 31, Stockholm