Aktuellt


Stillhetens mässa 3/9- 17/12

kl.18-18.45

VARJE TISDAG i kyrksalen

Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, 1 tr. upp

Fika efter mässan

Samtalsgrupper 19.30-20.30. Anmälan i början på terminen.


19 november kl 19
Musikmässa med

Margareta Bengtson